Op 24 december 2012 heeft de stichting een beroepschrift naar de Arrondisementsrechtbank afdeling bestuursrecht te Zutphen gestuurd om te protesteren tegen het besluit van de gemeente Epe om de berekening van het PlanMER niet beschikbaar te stellen.
Met een WOB verzoek had de stichting op 28 mei 2012 om de berekening gevraagd, wat afgewezen is omdat de gemeente niet zelf deze berekening heeft gemaakt. In een hoorzitting bij de onafhankelijke bezwarencommissie is de gemeente de gelegenheid gegeven om alleen de afgegeven milieu rapportages te leveren zodat de stichting zelf de berekening kon maken. Omdat zelf dit is afgewezen blijft de stichting geen andere weg over dan via de rechtbank deze informatie te krijgen.
De gemeente is verantwoordelijk voor de waarden die in het PlanMER zijn gebruikt en het kan niet zo zijn dat door de berekening uit te laten voeren door een extern bureau deze verantwoordelijkheid kan worden ontlopen.