In de Stentor van 15 april 2013 stond het artikel  ¨extra 
milieu-onderzoek rond LOG¨. Op zich een goed  en noodzakelijk initiatief.
Het venijn zit in de laatste alinea, waar wordt aangegeven dat via een 
speciale procedure wordt gekeken hoe de nieuwe inplaatsers kunnen worden 
geholpen. Hiermee wil mijn de uitwerking van de uitspraak van de Raad 
van State op voorhand te niet doen.
Als stichting hebben wij nog een beroepsprocedure bij de rechtbank in 
Zutphen lopen over het niet verstrekken van de berekening van de 
milieu-effecten in het LOG. Deze gegevens zijn direct van belang voor de 
hoorzitting bij de Raad van State en daarom hebben we uitstel gevraagd. 
Dit was tegelijk een mooie gelegenheid om de Raad van State op de hoogte 
te brengen van de acties om hun uitspraak te omzeilen.
Zoals jullie zien is democratie meer dan éénmaal in de 4 jaar een hokje 
aankruisen. Het is een continu volgen van de listen van projectleiders 
en gemeentebestuur, die er alles aandoen om hun plannen door te drukken. 
Zelfs tegen wettelijke uitspraken in.
De hierbij behorende documenten zijn te vinden in de rubriek
LOG BeVa Documenten - Brieven vv. Gemeenten onder
Verzoek tot uitstel en Raadsinformatie.