De gemeenten Apeldoorn en Epe kunnen niet meer wachten op de definitieve uitspraak van de Raad van State en staan toe dat inplaatsers en nieuw vestigers vergunningen gaan aanvragen. Omdat er een voorlopige voorziening is op het Bpl van het LOG wordt met slimmigheden geprobeerd dit via ruimte in de Wabo te realiseren.
Als Stichting hebben we dit gemeld bij B&W en de raden en hopen dat vooral de raden gaan reageren en aangeven dat dit in het kader van behoorlijk bestuur niet kan.
We hebben al langer het gevoel dat de gemeenten niet achter hun burgers staan en economische belangen voor laten gaan.
In Epe tonen we in ons bezwaarschrift aan dat er op vele plaatsen overschrijding zijn van de fijnstof norm en dat de plannen dus stijdig zijn met volksgezondheid.  De geurnorm hebben we nog niet zelf berekend, maar zijn van plan dit ook nog mee te nemen.
De WOB verzoeken aan de gemeenten en het bezwaarschrift staan bij LOG BeVa Documenten - Brieven vv. Gemeenten