18 juni om 13:00 uur is de hoorzitting voor het beroep tegen het Bestemmingsplan 
van het LOG BeVa bij de Raad van State gehouden.
Het bestemmingsplan was 14 december 2012 voorlopig geschorst en nu doet de
rechter binnen 6 weken uitspraak over wat er definitief gaat gebeuren.
Een aantal van de belangrijkste punten uit de hoorzitting stonden in de Stentor
van 19 juni onder de kop ¨Apeldoorn en Epe proberen onrust over komst van
megastallen in Beemte en Vaassen te sussen¨, maar dat verhaal is nog niet
compleet. In het bestemmingsplan staan niet het aantal uitbreiders genoemd en de gemeenten
hebben nu aangegeven dat maximaal 4 bedrijven in Epe en 3 in Apeldoorn kunnen
uitgroeien naar 1,5 ha oppervlak.
Dit omdat de afstand tussen de bedrijven onderling en tussen de burgerwoningen
minimaal 100 meter moet bedragen.
Daarmee zullen uitbreidende bedrijven andere uitbreiders gaan beperken in hun
mogelijkheden. Hier gaat gelden wie het eerst komt krijgt voorrang.
De stichting verwacht dat dit tot opstand onder de boeren zal leiden en dat de
gemeenten de afstanden wel zullen gaan aanpassen.
Dit is bij een uitbreiding aan de Gatherweg ook al gedaan en is 65 meter afstand
met een burgerwoning acceptabel gevonden. De rechter gaf geen oordeel, maar
leek niet erg gecharmeerd van deze aanpak. In een recente aanvulling op het PlanMER is door toepassen van reducerende
maatregels het aantal legkippen van één bedrijf van 270.000 naar 370.000 gegaan.
De reden voor de voorlopige voorziening, namelijk dat het bestemmingsplan niet
is uitgegaan van de maximale waarden wordt hiermee nogmaals bevestigd.
Ook heeft de stichting aangetoond dat die reducerende maatregels weliswaar
werken voor stikstof, maar niet voor geur en fijnstof.
Hierdoor zal de leefbaarheid in het LOG nog sterker achteruit gaan. De door de GGD geadviseerde afstand van 250 meter tussen emissiepunten
(landelijke GGD gaat uit van 250 meter tussen bouwblokken) zal bij de inplaatser
met vrije uitloopkippen niet worden gehaald en het oplossen van dit probleem
met een groenwal is een lapmiddel. Dit geeft al aan dat de gemeenten de adviezen
van de GGD moeiteloos naast zich neerleggen. We hopen dat de uitleg van de stichting en de andere tegenstanders de rechters
hebben overtuigt van de ondeugdelijkheid van het bestemmingsplan en het er
bij behorende PlanMER.
Het wachten is nu op de uitspraak.