Op 27 november heeft een lid van de Provincialestaten van Gelderland het LOG bezocht.

De Gebiedsgroep heeft haar rondgeleid en een aantal burgers en agrariers bezocht.

Het hele verslag staat hier bij bezoek Gelders Provinciale Staten lid