Gedeputeerde van Dijk komt 4 en 5 juni de nieuwe aanpak toelichten. De directe actie omvat maar 2 inplaatsers en lijkt dus een redelijke aanpak. Het venijn zit in wat er nu nog niet gebeurt, de andere inplaatsers houden hun rechten en kunnen later besluiten om alsnog naar het LOG te komen. Toch heeft één van de imnpolaatsers al een zeer luxe ¨rood voor rood¨ regeling gekregen en wil zelf niet meer naar het LOG verhuizen. Door het behoud van zijn rechten zou hij nu zijn grond goed kunnen verkopen aan een ander Intensieve Veehouderij. Op deze manier schieten we er als bewoners niets mee op.
Belangrijke vragen zijn:
wordt er een nieuwe Milieu Rapportage gemaakt met alle mogelijke locatie met maximale grootte?
zijn alle Nbw1998 vergunningen wel goed verleend?  klik hier voor Handhaving Nbw1998-vergunningen
wordt er nu een Gezondheids Effect Screening gehouden?
wordt er nu, voordat de beslissing is genomen, overlegd met de bewoners en bindende afspraken gemaaktt?
wordt de inplaatser aan de Bokkerijweg nu mee betrokken bij de aanpak?
De vragen zijn te lezen bij Themas en vragen gewijzigd provinciaal beleid

We hopen dat de uitleg voor meer duidelijkheid gaat zorgen, want nu is de ontwikkeling niet geruststellend