Opm 6 november 2015  heeft de Stichting een samenvatting van haar kanttekeningen over het Gelders Plussen Systeem naar de Statenleden van Provincie Gelderland gestuurd. De Stichting vraagt aandacht voor het loslaten van de omvang van de bouwlocatie, over het waar kunnen maken van het verplichtende karakter van dit systeem, over het uitsluiten van de zittende boeren bij dit systeem, over het idealiseren van de dialoog tussen boer en burger en over het niet betrekken van de burgers bij het opstellen van dit systeem.

De samenvatting en de volledigekanttekening zijn te vinden bij menu item LOG Documenten - Brieven PS Gelderland