Het goed informeren van de bewoners van LOG en de directe omgeving heeft de Stichting en haar voorgangers de Gebiedsgroep en Buurtschap de Ganzeneb vanaf het eerste moment als één van de belangrijkste taken gezien.

Dit blijkt uit de lange lijst van emails (37 stuks) en rondzendbrieven die verstuurd zijn:

emails:

Voortgang LOG en ster 8 okt. 2009

Krantenartikel over het LOG 24 okt. 2009

Gegevens infoavond 14 nov. 2009

Fijnstof meting 10 dec 2009

Fijnstof meting in de Stentor 19 febr. 2010

informatieavond over het LOG 15 mei 2010

Inspraak vanuit de Ganzenebbe 13 juni 2010

Fijnstof meting 8 sept. 2010

Vervolg fijnstof meting bij Geerstraatschool 1 okt. 2010

Burgerinitiatief 19 nov. 2010

Fijnstof meting 5 dec. 2010

Burgerinitiatief 13 jan. 2011

Burgerinitiatief tekst voorstel 18 jan. 2011

Petitie 14 feb. 2011

Werkbezoek 2e kamerlid 19 feb. 2011

Megastallen tour i.v.m. Verkiezingen 24 feb. 2011

Burgerinitiatief aanvullende vragen 10 mrt 2011

Burgerinitiatief vragen D´66 in Epe 29 mrt 2011

antw. op burgerinitiatief 4 apr. 2011

Financiering LOG 15 mei 2011

Gezondheid 6 juni 2011

Zieswijzen 4 okt. 2011

Oprichting sglbeva 7 aug. 2011

Gezondheid 3 sept. 2011

Nieuwsbrief december 2011 6 dec 2011

Inspreken op SGP/CU nota 1 jan. 2012

Verslag inspreken 14 jan. 2012

Bestemmingsplan buitengebied 20 mrt 2012

Zienswijzen LOG 21 apr. 2012

Krantenartikel over subsidie LOG 12 mei 2012

Rondzendbrieven naar 250 locaties in LOG en verwevingsgebieden

Uitnodiging bewonersbijeenkomst mei 2012

Bewonersbijeenkomst 24 mei 2012

Verslag Eper raadsvergadering van 14 juni 2012 met inspreken op Bpl

Verslag Eper raadsvergadering van 5 juli 2012 met besluit Bpl

Aankondiging beroepschrift tegen Bpl Apeldoorn op 19 augustus 2012

Bezwaarschrift Bokkerijjweg ongenummerd 21 september 2012

Aankondiging beroepschrift en voorlopige voorziening tegen Bpl Epe op 5 oktober 2012

Uitspraak Raad van State Voorlopige Voorziening ingesteld  januari 2013

Uitspraak Raad van State Bestemmingsplan LOG BeVa is vernietigd oktober 2013

Gemeente voorstel voor overdracht invulling LOG naar Provincie 6 november 2013

Besluit voor overdracht naar Provincie door beide gemeenten genomen 15 december 2013