De Stichting is een samengaan van de Gebiedsgroep LOG Beemte-Vaassen en Buurtschap de Ganzeneb.

Al in een vroeg stadium is mee gewerkt met de klankboordgroep en zijn er een aantal nuttige onderwerpen doorgesproken. Het jammere is dat deze informatie niet geborgd kan worden en in het Bestemmingsplan zijn veel van de afspraken niet meegenomen.

Toen na de klankboordgroep de communicatie met de Gemeenten overging in éénrichting verkeer zijn we overgegaan tot het houden van enquettes om de mening van de bewoners te peilen en richting de Gemeenten te communiceren. De enquettes moeten nog steeds geëvalueerd worden.
De meeste van de in deze lijst genoemde documenten zijn in het geheel te vinden onder menu ¨LOG BeVa documenten¨

Vanuit de Buurtschap en de Gebiedsgroep en later de Stichting zijn de volgende brieven ed. verstuurd.

Brievenlijst Ganzeneb met gemeente

Enquette n.a.v. mestcentrale nabij Geerstraatschool 15 feb. 2008

Herinnering geen antwoord ontv. op enquette 4 jan. 2009

Enquette i.z.m. Gebiedsgroep april 2009

Vragen aan alle politieke partijen i.v.m. Verkiezing 1 okt. 2009

Brieven over fijnstofmeting o.a. bij Geerstraat school 29 sept.2009

-                                                                                  10 dec. 2009

-                                                                                  28 april 2010

-                                                   incl. WOB verzoek 30 sept. 2010

-                                                      incl. WOB verzoek 8 nov. 2010

Inspraak v.o. bestemmingsplan LOG BeVa 28 juni 2010

Burgerinitiatief i.z.m. Gebiedsgroep dec. 2010

Toelichting aan de raden burgerinitiatief 19 jan. 2011

Brief n.a.v. raadsvragen burgerinitiatief 10 mrt. 2011

Brieven over Wet Publieke gezondheid   6 juni 2011

-                                                             21 juni 2011

WOB verzoek milieuvergunningen 16 aug. 2011

Daarna vervolg als SGLBeVa eo

Brief democratische controle door de raad 3 sept. 2011

Brief over de procedure Weteringdijk 113 1 dec. 2011

WOB verzoek GGD en veiligheid 7 dec. 2011

Brief over welstandsbeleid 7 dec. 2011

Toelichting op zienswijzen o.Bpl voor PMA 12 jan. 2012

Inspraak op SGP/CU notitie 12 jan. 2012

Handhavingsverzoek Broeklanderweg 49 29 febr. 2012

WOB verzoek PlanMER waarden 28 mei 2012

Berekening PlanMER waarden t.b.v. raadscie vergadering 12 juni 2012

Amendementen t.b.v. raadscie en PMA juni 2012