LOG BeVa documenten/Brieven PS Gelderland

Briefwisselingen met Provinciale Staten van Gelderland

Ammoniak overschijdingen

2 problemen met de ammoniak depositie: Meten geeft geen verbetering. Tot 5 x overschrijding op op gevoelige locaties van de Veluwe en krimp van de veestapel is dringend nodig

GeldersPlussenSysteem-kanttekening

Uitgebreide versie van kanttekeningen bij het Geldersplussensysteem